Gysingedroskan

Gysinges egen "droska", en taxibil i form av en VW minibuss med plats för 7 passagerare! 

Droskan ur drift 17-30/6, tyvärr! 

 bokning@gysingedroskan.se

eller skicka ett SMS till Pelle på nr:

073-526 33 89 
Bilen har dragkrok med möjlighet att koppla på släp eller montera cykelhållare!

Se priser för resa här! 

Chelsie AB

I samarbete med Gysinge Wärdshus och Hotell

Gysinge 

Det vackraste mötet mellan natur och kultur!

Gysinge är en unik plats! Där möts historien, med ett järnbruk med anor 350 år tillbaka i tiden, med en unik natur kring Nedre Dalälvens forsar och fjärdar som idag är Färnebofjärdens nationalpark!  Visste du att ortsnamnen Gysinge har sitt ursprung från det fornnordiska ordet Geysir! Alltså samma ord som namnet på de sprutande vattenkällorna på Island! I en ungefärlig översättning betyder det ”vatten i rörelse”.

Med utgångspunkt från Gysinge finns förutsättningar för fantastiska naturupplevelser i Färnebofjärdens Nationalpark och omgivningarna kring nedre Dalälven. Multiadventures Sweden hjälper dig om du vill paddla, hyra ett campingpaket eller få en guidning till fots eller på vattnet!

PRISER

Körning sker till fast kilometerpris oavsett tidsåtgång.

Fast kilometerpris, 1 - 4 personer 18 kr/km alla dagar i veckan
Fast kilometerpris, 5 - 7 personer 24 kr/km alla dagar i veckan
En startavgift dagtaxa tillkommer på 20 kr samt nattaxa 40 kr
Körning mellan kl 22.00 - 06.00 har ett tillägg med 20 % på ovan kilometerpris
Vi kommer normalt sett överens om ett fast pris innan resa påbörjas!


Kontakt


Namn E-post Meddelande Skicka in